Eesti keel

Arendusprojektid

Kehtna aleviku I etapi ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni rekonstrueerimine

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) toetas 09.06.2015 tehtud nõukogu otsustega Projekti: Kehtna aleviku ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekti nr 9646.

 

SA KIK toetas Projekti  nr 9646 käigus Kehtna  aleviku I etapi  ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise kaasrahastamist uute veevärgi  ja kanalisatsioonitrasside ning tuletõrjevee trasside ja 2 hüdrandi paigaldust. Tänu projekti elluviimisele oleme astunud  sammu edasi Kehtna aleviku veekvaliteedi parendamiseks, sest Kehtna I etapi raames töid teostatud piirkondades on lahutatud tuletõrje- ja tarbevesi.

Projekti eellugu algas veebruaris 2015 ja  jõudis ehitushanke lepinguni AS Terrat-iga 27 november  2015. Projekti ehituslik valmimine jõudis lõpuni oktoober 2016 . Sihtfinantseeringu lepingu lõputähtaeg on 21.11.2016.

Projekti ehituslikuks ja omanikujärelvalve teenuse kogumaksumuseks kokku kujunes 413 624 € millele lisandub käibemaks 20% , lisaks projektijuhtimise kulu 18 793 € . Kehtna Elamu OÜ omafinantseering oli  64 949 €, lisandub käibemaks 20% ,sellest  Kehtna Vallavalitsuse osalus tuletõrjevee osas rahalise sissemaksena Kehtna Elamu OÜ osakapitali suurendamisega 18 738 € võrra . Projekti raames rajati, 2,5 km kanalisatsiooni- ja 3,31 km veetorustikku, rekonstrueeriti 2 ja rajati 1 kanalisatsiooniülepumpla, paigaldati 2 tuletõrjehüdranti.

Jätkuks, lõppenud  Kehtna aleviku I etapi töödele, esitas Kehtna Elamu OÜ  veebruaris 2016  KIK-le täiendava kaasrahastuse taotluse Kehtna aleviku II etapi tarvis, mis sai samuti positiivse otsuse. Käesolevaks hetkeks on juba sõlmitud töövõtja, omanikujärelvalve ja projektijuhtimise teenuslepingud. Ettevalmistavad tööd ehituseks juba käivad ja prognoositav II etapp  peaks jõudma lõpule juuli 2017.