Eesti keel

Fekaalipütt

  • Fekaalipüti maht                               3,6 m3

                                                                Hind €               km 20% €            Kokku €

Reovee väljavedu 1 tõmme                          20,83                  4,17                   25,00      
Kilomeetritasu kuni 3 km       0,20    0,04      0,24
                     3 kuni 4 km       0,25   0,05      0,30
                     4 kuni 5 km       0,30   0,06       0,36
                          üle 5 km       0,50   0,10        0,60
Purgimistasu       2,00   0,40        2,40