Eesti keel

Hinnakiri


Kõik hinnad on kuvatud Eurodes!

 

Renditav tehnika

1. Kopp-laadur CASE  (kaevekopp  400 mm, 800 mm, planeerimiskopp 1200 mm, liblik lumeshk ). Tunni hind kokkuleppel.

2. Fekaalipütt 6,0 m3:

 
Reovee väljaveo 1 tõmme
Transport          kuni 3 km
                     3 kuni 5 km
                          üle 5 km
 Purgimine                      
               
           Hind
20,83
            1,20 
  1,30
            0,50  
            2,00
           
       km 20%
4,17
           0,24
 0,26
           0,10
           0,40
         
       Summa €
25,00
1,44
1,56
           0,60 €/km
          2,40 €/m3  
       

 

 

 

 

 

 

 

3. Traktor TYM 960                                  25,00 €/h                5,00                      30,00 €/h

4. Traktori kallurhaagis                           10,00 €/h                2,00                      12,00 €/h

5. Lumelükkamime libliksahaga            45,00 €/h                9,00                      54,00 €/h

6. Niitmine poomniidukiga 2 m              45,00 €/h                9,00                      54,00 €/h

         

Vesi, kanalisatsioon

Kehtna Vallavalitsuse korraldus 10.05.2016 nr 155 alusel

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinna kooskõlastamine veeettevõtja OÜ Kehtna Elamu teeninduspiirkonnas alates 01.09.2016.a.

Asukoht vesi m3 kanalisatsioon m3
  km-ta km-ga km-ta km-ga
Kehtna alevik 1,465 1,758 2,10 2,52
Lelle alevik 1,465 1,758 2,10 2,52
Eidapere alevik 1,465 1,758 2,10 2,52
Keava alevik 1,465 1,758 2,10 2,52
Lokuta küla 1,465 1,758 2,10 2,52
Ingliste küla 1,465 1,758 2,10 2,52
Hertu küla 1,465 1,758 2,10 2,52
Kaiu alevik alates 01.11.2016  Kaiu vallavalitsuse korraldus 15.08.2016 nr 104 1,27 1,524 1,56 1,87
Kuimetsa küla alates 01.11.2016 1,27 1,524 1,56 1,87
Kaerepere alavikus 1,465  1,758   2,10  2,52

 Kanalisatsiooni purgimistasu m3                                                                                                                                                                                                                                             2,00           2,40

 

Soojusenergia

Asukoht 1 MWh km-ta 1 MWh km-ga
Kehtna alevik                                                    alates 01.09.2017                                53,06 63,67
Lokuta küla                                                                                                             64,17 77,00

Tehnohooldus (soojussüsteemid) 

Hind alates 01.10.2012.a.

12 kuud aastas                                                                                                   €/m km-ta                                                                                                 €/m2 km-ga

Kehtna alevik, Lokuta küla                                                          

                                                                 0,11                                                    

                                                         0,132                                                       

 Automatiseeritud  sõlmedega elamud:                      altes 01.02.2015                                                               0,085                                                                                                             0,102

 

 


 

Prügi

 Hinna kujunemise  aluseks on arvestuskuu tegelikud kulud.

Asukoht    
Kehtna alevik    
Eidapere alevik    
Lokuta küla    
Keava alevik    
Lelle alevik    
Hertu küla    
Ingliste küla (Ingliste 2)    
Ingliste küla (Ingliste 3)    

 


Elamu hooldustasu

Hind alates 01.10.2012.a.

Asukoht korter m2 km-ta
Kehtna alevik 0,236
Lelle alevik 0,268
Keava alevik 0,268
Lokuta küla 0,268
Ingliste küla 0,268
Hertu küla 0,268
Eidapere alevik 0,268
va. Tallinna mnt 4 0,204

Juriidilistele isikutele lisandub käibemaks 20%


Heakorratasu                                                                                                                                                                                 

Hind alates 01.10.2012.a.

Asukoht                                                                                                                                €/m2   km-ta                                                                                               
Kehtna alevik                                                       0,097                                       
sh    
majahoidja teenus                                                       0,069                                       
niitmise teenus                                                       0,028                                      
     

Juriidilistele isikutele lisandub käibemaks 20%


 

Teenustööd

Hindadele lisandub käibemaks 20%

Teenustöö hinnad (lepingulised kliendid)

1. Väljakutse 3,2 EUR

     1.1 Sõidukilomeeter 0,75 EUR

2. Teenustöö (min arvestus 1 h)

     2.1.Töötasu 15,00 EUR/ h

     2.2. Sõidukilomeeter 0,75 EUR 

3. Veearvesti

     3.1.Plommimine 4,15 EUR

     3.2.Sõidukilomeeter 0,75 EUR

     3.3. Veearvesti näidu võtmine kliendi soovil    7,00 €

     3.4. Arveldusnäidu võtmine kliendi poolt lepingutingimuste rikkumise tõttu, ka näidu mitteteatamisel    10,00 € , transport 0,75 €/km

     3.5. Veearvesti vahetus Tellija soovil     10 €, lisandub väljakutsetasu, plommimine, sõidukilomeeter, ei sisalda arvestit ja muid  materjale.
  

Hinnakiri nii lepingulistele kui mittelepingulistele klientidele

1. Veeühenduse sulgemine kliendi tellimisel  13,33 €

5. Veeühenduse avamine kliendi tellimisel  13,33 €

6. Veeühenduse sulgemine võlgnevuse tõttu  20,00 €

7. Võlgnevuse tõttu peatatud veeühenduse taastamine 20,00 €

8. Vee -või kanalisatsiooniteenuse sulgemine omavolilise teenuse tarbimise korral  55,00 €

9. Veetorustiku sulatamine aurutajaga Kächer (kell 8.00-17.00)     40.00 €/h, sõidukilomeeter 0,75 €

9.1  Veetorustiku sulatamine aurutajaga        ( kell 17.00-08.00)    46.00 €/h,  sõidukilomeeter 0,75 €

9.2 Veetorustiku sulatamine aurutajaga (nädalavahetused,riiklikud pühad)  52,90 €/h, sõidukilomeeter 0,75 €

10. Valdkonna vastutava spetsialisti väljakutse,konsultatsioon 25,00 €/h

11. Tehniliste tingimuste, erinevate  aktide väljastamine kliendi soovil :

  11.1. Füüsiline isik     25,00 €

  11.2. Juriidiline isik    25,00 €

Hind ei sisalda väljakutse tasu , sõidukilomeetri ja materjali hinda.

 

 

Teenustöö hind väljaspool OÜ Kehtna Elamu lepingulisi kliente.

1. Väljakutse  6,40 EUR

     1.1. Sõidukilomeeter 0,75 EUR

2. Teenustöö, avariitöö (min arvestus 1 h)

     2.1.Tunnitasu kell  8.00- 17.00                          a`1 mees 15,00 EUR/ h

     2.2.Tunnitasu töövälisel ajal  (17.00-08.00)        a`1 mees 22.50 EUR/ h

     2.3.Nädalavahetused, riiklikud pühad                 a`1 mees 30.00 EUR/ h

Tunnitasu ei sisalda väljakutse , materjali, tehnika ja sõidukilomeetri hinda.

3. Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine (  min arvestus 1 h)

   3.1. Tunnitasu kell 8.00- 17.00                                            42,50 EUR/h

   3.2. Tunnitasu töövälisel ajal (17.00- 08.00)                         50,00 EUR/h

   3.2. Nädalavahetused, riiklikud pühad                                  57,50 EUR/h

Hind ei sisalda väljakutse tasu ja sõidukilomeetri hinda.