Eesti keel

Hinnakiri


Kõik hinnad on kuvatud Eurodes!

 

Renditav tehnika

1. Kopp-laadur CASE  (kaevekopp  400 mm, 800 mm, planeerimiskopp 1200 mm, liblik lumeshk ). Tunni hind kokkuleppel.

2. Fekaalipütt 6,0 m3:

 
Reovee väljaveo 1 tõmme
Transport          kuni 3 km
                     3 kuni 5 km
                          üle 5 km
 Purgimine                      
               
           Hind
20,83
            1,20 
  1,30
            0,50  
            2,00
           
       km 20%
4,17
           0,24
 0,26
           0,10
           0,40
         
       Summa €
25,00
1,44
1,56
           0,60 €/km
          2,40 €/m3  
       

 

 

 

 

 

 

 

3. Traktor TYM 960                                  25,00 €/h                5,00                      30,00 €/h

4. Traktori kallurhaagis                           10,00 €/h                2,00                      12,00 €/h

5. Lumelükkamime libliksahaga            45,00 €/h                9,00                      54,00 €/h

6. Niitmine poomniidukiga 2 m              45,00 €/h                9,00                      54,00 €/h

         

Vesi, kanalisatsioon

Kehtna Vallavalitsuse korraldus 10.05.2016 nr 155 alusel

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinna kooskõlastamine veeettevõtja OÜ Kehtna Elamu teeninduspiirkonnas alates 01.09.2016.a.

Asukoht vesi m3 kanalisatsioon m3
  km-ta km-ga km-ta km-ga
Kehtna alevik 1,465 1,758 2,10 2,52
Lelle alevik 1,465 1,758 2,10 2,52
Eidapere alevik 1,465 1,758 2,10 2,52
Keava alevik 1,465 1,758 2,10 2,52
Lokuta küla 1,465 1,758 2,10 2,52
Ingliste küla 1,465 1,758 2,10 2,52
Hertu küla 1,465 1,758 2,10 2,52
Kaiu alevik alates 01.11.2016  Kaiu vallavalitsuse korraldus 15.08.2016 nr 104 1,27 1,524 1,56 1,87
Kuimetsa küla alates 01.11.2016 1,27 1,524 1,56 1,87
Kaerepere alevik 1,465  1,758   2,10  2,52

 Kanalisatsiooni purgimistasu m3                                                                                                                                                                                                                                             2,00           2,40

 

Teenustööd

Hindadele lisandub käibemaks 20%

Teenustöö hinnad (lepingulised kliendid)

1. Väljakutse 3,2 EUR

     1.1 Sõidukilomeeter 0,75 EUR

2. Teenustöö (min arvestus 1 h)

     2.1.Töötasu 15,00 EUR/ h

     2.2. Sõidukilomeeter 0,75 EUR 

3. Veearvesti

     3.1.Plommimine 4,15 EUR

     3.2.Sõidukilomeeter 0,75 EUR

     3.3. Veearvesti näidu võtmine kliendi soovil    7,00 €

     3.4. Arveldusnäidu võtmine kliendi poolt lepingutingimuste rikkumise tõttu, ka näidu mitteteatamisel    10,00 € , transport 0,75 €/km

     3.5. Veearvesti vahetus Tellija soovil     10 €, lisandub väljakutsetasu, plommimine, sõidukilomeeter, ei sisalda arvestit ja muid  materjale.
  

Hinnakiri nii lepingulistele kui mittelepingulistele klientidele

1. Veeühenduse sulgemine kliendi tellimisel  13,33 €

5. Veeühenduse avamine kliendi tellimisel  13,33 €

6. Veeühenduse sulgemine võlgnevuse tõttu  20,00 €

7. Võlgnevuse tõttu peatatud veeühenduse taastamine 20,00 €

8. Vee -või kanalisatsiooniteenuse sulgemine omavolilise teenuse tarbimise korral  55,00 €

9. Veetorustiku sulatamine aurutajaga Kächer (kell 8.00-17.00)     40.00 €/h, sõidukilomeeter 0,75 €

9.1  Veetorustiku sulatamine aurutajaga        ( kell 17.00-08.00)    46.00 €/h,  sõidukilomeeter 0,75 €

9.2 Veetorustiku sulatamine aurutajaga (nädalavahetused,riiklikud pühad)  52,90 €/h, sõidukilomeeter 0,75 €

10. Valdkonna vastutava spetsialisti väljakutse,konsultatsioon 25,00 €/h

11. Tehniliste tingimuste, erinevate  aktide väljastamine kliendi soovil :

  11.1. Füüsiline isik     25,00 €

  11.2. Juriidiline isik    25,00 €

Hind ei sisalda väljakutse tasu , sõidukilomeetri ja materjali hinda.

 

 

Teenustöö hind väljaspool OÜ Kehtna Elamu lepingulisi kliente.

1. Väljakutse  6,40 EUR

     1.1. Sõidukilomeeter 0,75 EUR

2. Teenustöö, avariitöö (min arvestus 1 h)

     2.1.Tunnitasu kell  8.00- 17.00                          a`1 mees 15,00 EUR/ h

     2.2.Tunnitasu töövälisel ajal  (17.00-08.00)        a`1 mees 22.50 EUR/ h

     2.3.Nädalavahetused, riiklikud pühad                 a`1 mees 30.00 EUR/ h

Tunnitasu ei sisalda väljakutse , materjali, tehnika ja sõidukilomeetri hinda.

3. Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine (  min arvestus 1 h)

   3.1. Tunnitasu kell 8.00- 17.00                                            42,50 EUR/h

   3.2. Tunnitasu töövälisel ajal (17.00- 08.00)                         50,00 EUR/h

   3.2. Nädalavahetused, riiklikud pühad                                  57,50 EUR/h

Hind ei sisalda väljakutse tasu ja sõidukilomeetri hinda.