Eesti keel

Kehtna Elamu OÜ

1992. aastal loodi Kehtna Vallavalitsuse poolt ettevõte nimega ME Kehtna Elamu. Algseks tegevusalaks oli kommunaalmajanduse teenuste osutamine Kehtna, Lelle ja Keava alevikes. 1997 aastal kujundati ME Kehtna Elamu ümber osaühinguks Kehtna Elamu, mille põhitegevusaladeks täna on  vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine.

Ajapikku on teeninduspiirkond kasvanud suuremaks ja algsele kolmele alevikule on lisandunud 2001 aastal Eidapere alevik, Lokuta, Hertu ja Ingliste külad. Põhitegevuse kõrval pakume teenustöödena elamusiseste kanalisatsiooniummistuste likvideerimist, kaeveteenust kopp-laaduriga CASE ja Kehtna valla piires fekaalivedu. 

Kaiu Vallavalitsuse poolt korraldatud riigihanke konkursil pakkumuse edukaks tunnistamisega on määratud Kehtna Elamu OÜ alates 01.07.2014  viieks aastaks Kaiu vallas Kaiu aleviku ja Kuimetsa küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni operaatoriks. Pakkumuse edukaks tunnistamisega operaatorteenuse osutamisel kaasnes ka Kaiu aleviku haljasalade niitmisteenuse osutamine viieks aastaks

 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumise avalduse blanketi leiab siit