Eesti keel

Teated

Veekatkestus Eidaperes 02.01.2019

Veekatkestus Eidaperes on tingitud elektrikatkestusest pumbamajas. Veeühendus taastub, kui elektririke on likvideeritud, aga tormi tõttu võib Elektrilevil olla pikk tööde järjekord.

 

 

 

Veekatkestus

AS Terrat annab teada, et seoses veetorustike ümberühendustega toimub veekatkestus Kehtna alevikus 14.09.2016 kella 9.00 kuni 15.00 Aiandi,Aiandi põik ja Männiku tn kinnistutel.

Vabandame

Kehtna Elamu OÜ

Veekatkestus

AS Terrat annab teada, et 12.09.2016  kell 9.00 kuni 13.00 toimub veekatkestus Kehtna alevikus Staadioni 13 b ,Staadioni 15 kinnistutele seoses veetorustike ümberühenduste teostamisega.

 

Kehtna Elamu OÜ

Veenäitude teatamine on lepinguline kohustus.

Kehtna Elamu OÜ tuletab ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniteenuse  tarbijatele meelde, et klient on lepingu järgselt kohustatud teatama veemõõdiku näidu  lepingus kokkulepitud tähtajaks või selle puudumisel arvelduskuu 25-ks kuupäevaks, ka siis kui tarbimist jooksval kuul  ei toimunud. Teade tarbimise või mittetarbimise  kohta edastatakse kas läbi kodulehe: www.kehtnaelamu.ee, "näitude teatamine", mailile info@kehtnaelamu.ee ,E -R kell 8.15 - 17.00  tel 48 75 231 või trepikodadesse paigaldatud veetabelite kaudu.

Kehtna Elamu OÜ soovitab näidud edastada läbi kodulehe "näitude teatamine" või mail imfo@kehtnaelamu.ee, sest nii jääb edasiste arusaamatuste vältimiseks andmebaasi märk teatamise ajast.

Alates 01.09.2016 näidu õigeaegsel mitteteatamisel rakendab  Kehtna Elamu OÜ www.kehtnaelamu.ee hinnakirjas  Teenustööd punk 3.4 alusel kliendile lohustuslikku lisateenust: Arveldusnäidu võtmine kliendi poolt lepingutingimuste rikkumise tõttu   10,00 €, millele lisandub transpordikulu 0,75 €/km. Hindadele lisandub käibemaks.

 

Loodame näitude õigeaegsele edastusele.

Kehtna Elamu OÜ

 

 

 

Teade 

Seoses ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni  teenushinna muutustega  alates 01.09.2016, jõuame väljastada augusti kuu arved Kehtna, Keava, Lelle, Eidapere alevikus ja Hertu, Ingliste , Lokuta külas   hiljemalt 09.09.2016 kuupäevaks.

Vabandame

Kehtna Elamu OÜ

 

 

Kaiu valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni tarbijatele

Vastavalt Kehtna Elamu OÜ taotlusele ja Kaiu Vallavalitsuse korraldusele 15.08.2016 nr 104 hakkab alates 01.10.2016 Kaiu alevikus ja Kuimetsa külas kehtima uus vee müügiteenuse hind. Hinna avalikustamise alus ÜVK seadus §141.

Uus vee müügiteenuse hind 1,27 €/m3 , millele lisandub käibemaks.

Kanalisatsiooniteenuse hind jääb samaks  1,56 €/m3 , millele lisandub käibemaks.

 

Kehtna Elamu OÜ

Teade

Seoses Kehtna aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike ehitustöödega on torustike lõppudes vee kvaliteet märgatavalt langenud pidevate veekatkestuste tagajärjel, toimuvad ümberühendused uuele trassile. Eriti annab see tunda tööde teostamise piirkonnas Nooruse ja Kuuse tänaval. Kui lõpetatakse ümberühendustega peaks olukord stabiliseeruma ja vee kvaliteet paranema. Lõpliku paranemist on loota siiiski alles peale Kehtna aleviku II etapi lõppu, kui saavad eraldatud tarbevesi ja tuletõrjevesi ,uute torustike rajamisega, mille lisandub ka ca 5,5 korda väiksem tarbeveemahuti. Kehtna aleviku II etapi riigehanke avamine toimub 16.08.2016. Loodame jõuda hanke pakkumustega rahastuseelarvesse, mis annab võimaluse jätkata koheselt Kehtna aleviku II etapi ehitustöödega. Seniks palume kannatust ja piirkonnas kus trassivesi on väga kehva kvaliteediga kasutada trassivett ainult tarbeveena.

 

Kehtna Elamu OÜ

 

Teade

 

Ehitaja AS Terrat annab teada, et seoses veetrassive ümberühenduste tegemisega toimub 22.08.2016 kella 9.00 kuni 15.00 veekatkestus Staadioni tn 3,7,9,11 kinnistutele.

 

Kehtna Elamu OÜ

Teade

Ehitaja  AS Terrat annab teada, et seoses ehitustöödega toumub 04.08.2016 kella 9.00 kuni 18.00  Kehtna alevilus veekatkestus : Staadioni tn 3, 7, 1, 13a, 13b, 15, Lasteaia tn 2, 6, 10 ja Kooli tn piirkond.

 

Vabandame

Kehtna Elamu OÜ

Teade

 AS Terrat annab teada, et seoses trassiehitustega toimub veekatkestus Kehtna alevikus 03.08.2016  ajavahemikul kella 9.00 kuni 18.00  : Staadioni 8, Viljandi mnt 2,4,6 ja Aiandi tänava piirkonnas.

Vabandame

 

Kehtna Elamu OÜ

Veekatkestus

Ehitaja AS Terrat annab teada,et seoses Kehtna aleviku torustike ehitustöödega toimub 07.07.2016 veekatkestus kella 9.00-15.00 Nooruse tn 4.

 

Teate edastas Kehtna Elamu OÜ

Veekatkestus

Seoses Kehtna aleviku ühisveevärgi ja - kanalisatsioonitrasside ehitustöödega  annab AS Terrat  teada, et 05.07.2016  kella 10.00 kuni 14.00 toimub veekatkestus Kehtna aleviku Aiandi tn piirkond, Viljandi mnt 2,4,6, Kehtna Põhikool, MTK Staadioni 12, Staadioni tn 8,10.

Vabandame.

Teate edastas Kehtna Elamu OÜ

Veekatkestus 20.06.2016

Seoses Kehtna aleviku vee - ja kanalisatsioonitorustike ehitusega annab ehitaja AS Terrat teada, et 20.06.2016 ajavahemikul 10.00 - 16.00 toimub veekatkestus Aiandi tn piirkond, Viljandi mnt 2,4,6, Kehtna põhikool, MTK Staadioni tn 12.

Kehtna Elamu OÜ

LP Kaerepere aleviku ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniteenuse tarbijad.

Kehtna Elamu OÜ annab teada, et alates 01.07.2016 lõpetas OÜ Tarmo ja Ebbe vee -ja kanalisatsiooniteenuse osutamise Kaerepere alevikus. Kuni Kehtna Vallavolikogu poolt uue vee-ettevõtja määramiseni  osutab teenust Kehtna valla vee-ettevõte Kehtna Elamu OÜ. Uue vee- ja kanalisatsiooni  teenuslepingu sõlmimiseks palume kõikidel klientidel võtta ühendust Kehtna Elamu OÜ üldmailil info@kehtnaelamu.ee isiku - ja  kontaktandmete kontrolliks.

Veenäidud saab edastada meile läbi Kehtna Elamu OÜ kodulehe  WWW.kehtnaelamu.ee  "Näitude teatamine",  kuu viimasel päeval. Tarbimise kuule järgneva  kuu kolmandaks kuupäevaks näidu mitteteatamisel võetakse arve koostamise aluseks eelneva kolme kuu tarbimise keskmine. Näidu mitteteatamine ei vabasta arve tasumisest, arve  kuulub täies ulatuses tasumisele. Vajalik tasa-, või juurdearvestus teostatakse Kehtna Elamu OÜ poolt peale näidu saamist.

Probleemide ja muredega saab alates 01.07.2016 pöörduda                                     E - R          08.00 - 17.00 meie   üldtelefonile    48 75 231 või üldmailile info@kehtnaelamu.ee

                                                                                                                         Avariide korral töövälisel ajal      avariitrelefon    54005900  või  5083374

 

Meeldivat koostööd .

 

 

 

 

Teade mahuti pesust.

Kehtna Elamu OÜ annab teada, et 31.05.21016 alates kell 8.00  kuni 01.06.16 kella 8.00  toimub Kehtna aleviku Katla veetöötlusjaama mahuti pesu ja desinfitseerimine. Tööde perioodil oleme otse puurkaevu toitel. 01.06.16 alates kella  21.00 toimub trassi lõppude läbipesu. Pesuperioodil võib tekkida survelangusid, vabandame.

Kehtna Elamu OÜ

21.06.2018 veekatkestuse põhjuseks on tehniline rike. Taastame veeühenduse esimesel võimalusel.